HIKORA - sadzonki, drzewa, krzewy, liściaste, iglaste, las, szkółka, zalesienia, nasadzenia, eksport, plantacje choinkowe, rekultywacje,zadrzewienia, ogrody, urządzanie, sosna, świerk,jodła, brzoza, dąb, buk, rolnictwo, ekologiczne, gatunki , biocenotyczne, zieleń, autostrady, kompensacje, ekrany

77-200 Miastko
Słosinko 66
tel./fax 059 857-12-94; tel.kom. 0503 146 994
e-mail:hikora@hikora.com.pl
::: OFERTA :::
 
1. Sadzonki drzew IGLASTYCH z odkrytym systemem korzeniowym
Gatunek Wiek Wymiar Ilość Cena
Nazwa botaniczna Nazwa łacińska symbol prod. w cm w tyś. szt w PLN
OFERTA AKTUALNA OD 05.04.2011r.Cennik hurtowy - obowiązuje przy zakupie powyżej 1000szt.
przy zakupie do 1000 szt cenę należy zwiększyc dwukrotnie.
Podano ceny netto, obowiazuje VAT 8%.
Prosimy o składanie zamówień przez e-mail:
hikora@hikora.com.pl
Modrzew europejski Larix decidua 1/1, 2/0
3/0
20+
120+
Świerk pospolity Picea abies 2/0
2/1
2/2
25+
30+
35+


Sosna zwyczajna Pinus silvestris 1/0
2/0

6+
9+
Sosna górska Pinus montana 2/1 20-40
Sosna czarna Pinus nigra 1/0
2/0, 2/1
4+
15+
Świerk kłujący Picea pungens glauca 2/0
1.5/1.5
15+
20+
Jodła pospolita Abies alba 3/0 20+
Jodła kaukaska Abies nordmaniania 1/2, 2/2 20+
Cis pospolity Taxus baccata 1/2 0+
Cyprysik Lawsona Cham.Lawsoniania 2/1 35+
Żywotnik zachodni Thuja occedentalis 2/1
2/3
25+
50+
Żywotnik olbrzymi Thuja giganthea 2/3 60+
2. Sadzonki drzew i krzewów LIŚCIASTYCH z odkrytym systemem korzeniowym
Gatunek Wiek Wymiar Ilość Cena
Nazwa botaniczna Nazwa łacińska symbol prod. w cm w tyś. szt w PLN
Buk zwyczajny Fagus silvatica 2/0, 1/1
2/0,
3/3
25+
50+
160+
Brzoza brodawkowata Betula verrucosa 2/0
0.5/2.5
25+
30+
Dąb szypułkowy Quercus robur 2/0, 1/1
25+
50+
Dąb bezszypułkowy Quercus petraea 2/0 20+
40+
Dąb czerwony Quercus rubra 2/0
40+
Jarząb pospolity Sorbus aucuparia 2/0
1/1
1/3
30+
50+
160+
Jarząb szwedzki Sorbus intermedia 1/2
1/2/1
30+
160+
Jesion wyniosły Fraxinus excelsior 1/2 80+
Grab zwyczajny Carpinus betulus 1/0
2/0
30+
30+
Kasztanowiec Aesculus hippocastanum 3/0
2/2/3
50+
160+
Klon zwyczajny Acer platanoides 1/0
2/0
1/4
15+
50+
180+
Klon Jawor Acer pseudoplatanoides 1/0
2/0
1/1
2/3
15+
50+
50+
160+
Lipa drobnolistna Tilia cordata 2/0
2/2/2
50+
160+
Lipa szerokolistna Tilia tomentosa
Olsza czarna Alnus glutinosa 2/0, 1/1
1/0
50+
15+, 30+
Olsza szara Alnus incana 2/0 60+
Robinia akacjowa Robinia pseudoaccacia 2/0 50+
Wiąz szypułkowy Ulmus 3/0 30+
Forsycja pośrednia Forsyhtia intermedia 0/2 25+
Irga pozioma Cotoneaster horizontalis 2/0 20+
Kalina Koralowa Vibumum opulus 2/0 30+
Karagana syberyjska Caragana arborescens 3/0 40+
Kruszyna Rhamus frangula 2/0
30+
Leszczyna pospolita Coryllus avellana 2/0 25+
Mahonia Mahonia 1/2 25+
Orzech włoski Juglans regia 1/0 20+
Perukowiec podolski Cotinus coggygria 2/0 50+
Pigwowiec japoński Chaelomenes japonica 3/0 30+
Porzeczka czarna Ribes nigrum 0/2 30+
Rokitnik pospolity Hippophae rhamnoides 2/0 30+
Róża fałdzistolistna Rosa rugosa 2/0, 3/0 25+
Róża dzika Rosa canina 2/0 20+
Szakłak pospolity Rhamnus catharticus 2/0 30+
Suchodrzew Lonicera xylosteum 2/0 30+
Śliwa ałycza Prunus caratifera 2/0 30+
Śliwa tarnina Prunus spinosa 2/0 20+
Śnieguliczka biała Symphoricarpus album 1/2 30+
Tawuła wierzbolistna Spirea salicyfolia 0/2 50+
Tawuła van Houtha Spirea Van Houtha 0/2 30+
Tawułowiec kalinolistny Physocarpus opulifolius 3/0 50+
Trzmielina europejska Evonymus europea 2/0
30+
Wierzba purpurowa Salix purpurea 0/2 80+
Wierzba wiciowa Salix viminalis 0/1/1 140+
Brzoza omszona Betula pubescens 0.5/2.5 50+
Aronia czarnoowocowa Aronia melanocarpa 2/0, 1/1 25+
Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna 2/0, 1/1 25+
Ligustr lLigustrum vulgare 0/2, 0/3 30+
Oliwnik wąskolistny Eleagnus angustifolia 2/0 30+
Berberys pospolity Berberis vulgaris 2/0 30+
Berberys purpurowy B. vulg. Antropurpurea 2/0 25+
Czeremcha amerykańska Prunus serotina 2/0 50+
Dereń biały Cornus alba 0/2 30+
Dereń rozłogowy Cornus sanquinea
0/1 25+